Verwijzen van cliënt(en)

Voor het verwijzen/aanmelden van cliënt(en) hanteren wij twee verschillende manieren:

Wilt u ouder(s) met (ongeboren) kind(eren) verwijzen naar een van onze Ouder Academies? Aanmelden ouder(s) met (ongeboren) kind(eren)

Wilt u een jeugdige (<18) verwijzen naar ons Leefhuis? Aanmelden jeugdige (<18)

Onze arrangementen zijn:

  • Verblijf “zo thuis mogelijk”
  • Verblijf “terug naar huis”
  • Ambulante begeleiding 
  • Logeren “nazorg”