Camiel Reijnders, directeur 

Mayke Reumkens, gedragswetenschapper 

Scarlett Ramaekers, locatieverantwoordelijke 

Melissa Housen, locatieverantwoordelijke

Angela Leenders, locatieverantwoordelijke

Dewi Jansen, jeugdzorgwerker 

Karen van de Goor, vrijwilliger

Frank Jongstra, facilitair medewerker (huismeester)