Aanmelden ouder(s) met (ongeboren) kind(eren)

Beste verwijzer,

Wilt u ouder(s) met (ongeboren) kind(eren) aanmelden dan kan dat via info@zlzs.nl of telefoonnummer 06 43 92 17 72

Adviseurs, gezinsvoogden of consulenten van de gemeenten kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen met ons en beschrijven, zonder naamsvermelding, de casus. Als het niet aan onze uitsluitingscriteria voldoet, bespreken we de vervolgstappen.