Algemeen

Wij zijn de stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen en onze organisatie bestaat sinds 27 september 2019.

Stichting ZLZS heeft als doel het voorkomen van het (onnodig) scheiden van ouders en kind(eren) of het scheiden van broertjes/zusjes.

Wij bieden een solide basis. Deze basis vormt een springplank voor het verdere leven van de kinderen en ouder(s). 

Samen met allerlei talentvolle mensen bouwen wij aan dit prachtig concept dat van levensbepalende betekenis is en dat daadwerkelijk een verschil maakt in het leven van onze cliënten. 

Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in de jeugdzorg, zijn creatief en kijken altijd net even verder. 

Juist als iets in eerste instantie onmogelijk lijkt, durven wij verder te gaan. 

Op deze manier bieden wij unieke zorg op maat. We zetten alles op alles om onnodige uithuisplaatsingen te voorkomen en ouder en kind samen op weg te helpen naar een goede en veilige toekomst.