Aanmelden jeugdige (<18)

Beste verwijzer,

Wanneer u een cliënt (jeugdige <18) wilt verwijzen naar ons Leefhuis dan hanteren wij een nieuwe intakeprocedure, dit in het kader van ons samenwerkingsverband (HOOM). Wij verwijzen wij u naar de website van Intake Team Wonen Zuid-Limburg

Wij en onze partners hanteren het nieuwe aanmeldformulier Intake Team Wonen Zuid-Limburg. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar: aanmelden@jeugdwonenzuidlimburg.nl 

De procedure en het intakeformulier kunt u hier vinden: jeugdwonenzuidlimburg.nl

De samenwerkende partijen in het HOOM samenwerkingsverband zijn: