Wij bieden nieuw perspectief!

Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen biedt in de Moeder-Academie persoonlijke en kleinschalige 24 uurs zorg voor moeders en hun baby


De Moeder-Academie

Er zijn in de regio Zuid-Limburg te weinig opvangplekken voor moeders/ouders die tijdelijk niet zelfstandig voor hun baby/kind(eren) kunnen zorgen. De realiteit leert dat in dit soort gevallen ouder en kind vaak gescheiden worden, terwijl dit met een interventie wellicht voorkomen kunnen worden.

Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen is van mening dat het scheiden van moeder/ouder(s) en kinderen schadelijk en traumatisch is en waar mogelijk voorkomen dient te worden.

Wij vinden dat alle ouders die het perspectief hebben om uiteindelijk voor hun kind(eren) kunnen zorgen, deze kans ook moet krijgen.


Werkwijze

Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen biedt in de Moeder-Academie persoonlijke en kleinschalige 24 uurs zorg voor moeders en hun baby -in het vrijwillig of gedwongen kader- met alle mogelijkheden voor moeders (en eventueel vaders) om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in het ouderschap. Warmte, liefde en veiligheid staan hierin centraal. We bieden een kleinschalige verblijfssetting voor (zwangere) moeders met baby en/of eventueel broertjes/zusjes.

We richten ons op (aanstaande) moeders die tijdelijk niet in staat zijn zelfstandig zorg te dragen voor zichzelf en hun kind. Het ligt vaak in de verwachting dat dit in de toekomst wel mogelijk is, maar in andere gevallen dient het perspectief nog nader onderzocht te worden tijdens de plaatsing in de Moeder-Academie.

De uiteindelijke doelstelling voor de (jonge) moeders is zelfstandige huisvesting voor moeder en kind en een gezonde (gehechtheid)relatie tussen beiden.

We willen op de eerste plaats moeder de kans geven om te groeien in het moederschap, en alle basisvaardigheden te ontwikkelen om goed voor zichzelf en haar kind(eren) te zorgen. We zetten op de eerste plaats in op het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind, en daarnaast op het aanleren van goede opvoedvaardigheden. We helpen moeder met het aanleren van structuur, we koersen naar zelfredzaamheid en een stabiele financiƫle situatie. Ook ondersteunen we in het vinden van een passende vervolgplek m.b.t. huisvesting en een goede dag-invulling.

Ons streven is na ongeveer een jaar het perspectief van moeder en kind vast te stellen en daar een passend vervolg op in te zetten.
In incidentele gevallen behoort ook langdurig verblijf tot de mogelijkheden.


Meer informatie? Aanmelden?

Neem contact met ons op via info@zlzs.nl

De Stichting Zuid-Limburg Zorgt Samen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75962004


Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van erisietsmisgegaan.nl

Voelt u zich niet goed of niet prettig behandeld? Meld dit dan via https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/ .