Verwijzen/aanmelden van cliënt(en)

Adviseurs, gezinsvoogden of consulenten van de gemeenten kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Als de casus niet aan onze uitsluitingscriteria voldoet, bespreken we de vervolgstappen. 

Wilt u een cliënt aanmelden dan kan dat via info@zlzs.nl of telefoonnummer 06 171 191 33